Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการสรรหาบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
20 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย
18 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ เชิญร่วมงานสัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
12 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยกรณีฉุกเฉินและเตรียมตัวเมื่อสาธารณภัยของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"
11 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การกำหนดมาตรฐานการหักลดน้ำหนักเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
08 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สายงานบริหาร กระทรวงมหาดไทย
08 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปีที่ 4
08 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด
06 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562
05 ก.พ. 2562 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอใช้สิทธิก่อนวันเลือกตั้ง
Responsive image