Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 เม.ย. 2562
ถึง
10 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การพิจารณาการจัดงานประเพณีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิต์
05 เม.ย. 2562
ถึง
05 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่10"
05 เม.ย. 2562
ถึง
05 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV
05 เม.ย. 2562
ถึง
05 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกราน์ พ.ศ.2562
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
04 เม.ย. 2562
ถึง
04 เม.ย. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และไข้หวัดใหญ่ พ.ศ.2562
28 มี.ค. 2562
ถึง
28 มี.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด ปี 2562
20 มี.ค. 2562
ถึง
20 มี.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น 4.0 (Chief Exectives of Local Administration 4.0) กลับต้นสังกัด
19 มี.ค. 2562
ถึง
19 มี.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
05 มี.ค. 2562
ถึง
05 มี.ค. 2562
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
Responsive image