Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
ท้องถิ่นอำเภอ
กลุ่มงานบริการสาธารณะและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด
ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การตรวจนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

08 ส.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย/โคลนถล่ม ที่อาจเกิดขี้น

27 ก.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

30 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

30 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การตรวจนิเทศ อปท. ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

16 มิ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการตรวจนิเทศ อปทใ.นพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการท้องถิ่นสัญจร) ณ อำเภอบ้านโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

18 พ.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ​ผู้ว่าจังหวัดอุตรดิตถ์ สั่งเร่งดำเนินการ กำจัดผักตบชวา วัชพืชต่างๆ

28 ก.พ. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคจากกรณีถ่ายโอนงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสพานของ อบต.คอรุม

31 ม.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีรับหนังสือเจริญพระพุทธมนต์ฯ เพื่อใช้เป็นบทสวดสาธยายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th