Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

19 พ.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมทำถังขยะเปียก

29 มี.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565

18 มี.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565"

09 มี.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1

01 มี.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

23 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการปฐมนิเทศและฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

23 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

21 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจัดประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่1 พ.ศ.2565

11 ก.พ. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ กำหนดการตรวจเยี่ยมตามโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน จังหวัดอุตรดิตถ์

27 ม.ค. 2565
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชุมเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 โทรสาร : 0-5541-4985 อีเมล์ : utt@dla.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th