Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

15 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการท้องถิ่นสัญจร (อบต.คอรุม)

15 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการท้องถิ่นสัญจร (อบต.ผักขวง)

15 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการท้องถิ่นสัญจร (ทต.บ้านแก่ง)

18 มี.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ วันท้องถิ่นไทย ปี2560

15 ส.ค. 2559
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล วันแม่แห่งชาติ

15 ส.ค. 2559
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สถจ.อุตรดิตถ์ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2559

29 ก.ค. 2559
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ งานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาศวันวันคล้ายวันพระราชสมภพ

09 มิ.ย. 2559
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”

18 มี.ค. 2559
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559

08 ธ.ค. 2558
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th