Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 ต.ค. 2560
ถึง
18 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอศฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.34-012 สายบ้านหาดกรวด หมู่ีที่่ 6 ตำบลท่ามะเฟือง กว้าง 6 เมตร ยาว 1600 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 0.50 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟ
16 ต.ค. 2560
ถึง
16 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางเเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ. 34-001 สายรอเจริญหมู่ที่ 7 บ้านเสาหิน ถึงหมู่ที่ 4 บ้านป่ากะพี้ ตำบลท่ามะเฟือง กว้าง 6 เมตร ยาว 2300 เมตร อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วย
03 ต.ค. 2560
ถึง
03 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางเเคปซีล สายรอเจริญ หมู่ีที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
03 ต.ค. 2560
ถึง
03 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพงกะชี-พระเสด็จ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
03 ต.ค. 2560
ถึง
03 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการThailand Local Government Summit 2017
21 ก.ย. 2560
ถึง
21 ก.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่องประกวดสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพระเสด็จ (ตั้งแต่ถนนลาดยาง สายบ้านนายน้อย ชัยมงคล) หมู่ที่ 7,8 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
13 ก.ย. 2560
ถึง
13 ก.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก เรื่อง การจำหน่ายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ขององค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลใผ่ล้อม เรื่องประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนกระเช้า ติดตั้งเครนไฮดรอลิกเเละกระเช้าไฟเบอร์กลาส ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องเเก้ไขประกาศสอบราคา โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
28 ส.ค. 2560
ถึง
28 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพญาเเมน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน) รถกระบะ

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th