Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 พ.ย. 2561
ถึง
23 พ.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหาดกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเฟือง
14 พ.ย. 2561
ถึง
14 พ.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
05 พ.ย. 2561
ถึง
05 พ.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-bidding
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
25 ต.ค. 2561
ถึง
25 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
17 ต.ค. 2561
ถึง
17 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง
05 ต.ค. 2561
ถึง
05 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ เผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเป็นเจ้านห้าที่ e-Plan
01 ต.ค. 2561
ถึง
01 ต.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง
Responsive image