Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงานประจำปี
ฐานข้อมูล
ข้อมูลบุคลากร สถจ.อต.
ข้อมูลผู้บริหาร / ปลัด อปท.
ข้อมูลถ่ายโอนภารกิจ บริการสาธารณะ
ข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
ข้อมูลหอกระจายข่าว
ข้อมูลตลาด
ข้อมูลห้องน้ำ
ITA
ITA
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง
งานนัดผู้บริหาร


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
27 พ.ย. 2566
ถึง
27 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจราชการกองการพัสดุและทรัพย์สิน
27 พ.ย. 2566
ถึง
27 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)_0001
20 พ.ย. 2566
ถึง
20 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ Brother HL - L2370DN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2566
ถึง
10 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 พ.ย. 2566
ถึง
03 พ.ย. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอฟากท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2566
ถึง
31 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอตรอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ต.ค. 2566
ถึง
31 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทองแสนขัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2566
ถึง
30 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ต.ค. 2566
ถึง
30 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ยี่ห้อ HP LaserjetPro จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2566
ถึง
27 ต.ค. 2566
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

程逸府地方政府推广办公室,

市政厅三楼 Prachanimit Road, Tha It Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province,邮政编码 53000
电话:0-5540-3008 传真:0-5541-4985 电子邮件:  utt@dla.go.th

技术支持 
uttaraditlocal.go.th