Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเเสนขัน 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ธ.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมเเซมประปาบาดาลขนาดเล็ก
28 พ.ย. 2560
ถึง
28 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ้อมเเซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหาดกรวด หมู่ีที่ 6 ตำบลท่ามะเฟือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
22 พ.ย. 2560
ถึง
22 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลจริม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมเเซมปรับปรุงอาคารสำนักงานเเละห้องประชุมเทศบาลตำบลจริม ตำบลจริม อำเถอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
20 พ.ย. 2560
ถึง
20 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเวมสถานีสูบน้ำด้วยไปไฟฟ้า บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
20 พ.ย. 2560
ถึง
20 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมเเวมสถานีสูบน้ำด้วยไปไฟฟ้า บ้านท่ามะเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
20 พ.ย. 2560
ถึง
20 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสัก เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจาราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อต.ถ.35-001 สานบ้านเต้าไห หมู่ีที่ 3 ตำบลท่าสัก อำเอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
20 พ.ย. 2560
ถึง
20 พ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรืองประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเเละราคากลางงานก่อสร้าง
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลหมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง
24 ต.ค. 2560
ถึง
24 ต.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลหมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th