Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 มิ.ย. 2561
ถึง
07 มิ.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายบ้านนายผล ถิ่นอุ่น หมู่ที่ 16 บ้านปางวุ้นพัฒนา ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน
04 มิ.ย. 2561
ถึง
04 มิ.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังของอบต.ท่าสัก จำนวน 8 โครงการ
30 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.บ้านหม้อ
30 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณหน้าศาลาที่ทำการกองทุนหมู่บ้านหมู่ที่ 5 รวมจำนวน4 โครงการ อบต.บ่อทอง
30 พ.ค. 2561
ถึง
30 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ผลการประเมินคุณลักษณะ สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 8 อัตรา
24 พ.ค. 2561
ถึง
24 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการประเมินคุณลักษณะสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
23 พ.ค. 2561
ถึง
23 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลท์ติก อ.ท่าปลา ทต.จริม
23 พ.ค. 2561
ถึง
23 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต และโครงการซ่อมแซม ถนน คสล. บริเวณหน้าศาลที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 รวมจำนวน4 โครงการ อ.ทองแสนขัน อบต.บ่อทอง
22 พ.ค. 2561
ถึง
22 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย อต.ถ.79-004 บ้านโป่งแก้ว-บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา
21 พ.ค. 2561
ถึง
21 พ.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดและก่อสร้างถนน คสล. รวม 6 อบต.บ่อทอง ต.ทองแสนขัน
Responsive image