Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2561
ถึง
05 เม.ย. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝาปิด บ้านข่อยสูงใต้ หมู่ที่ 7 (บริเวณที่ดินนายแวว ทานา - ที่ดินนายบุญส่ง บัวศรี) อบต.ข่อยสูง อ.ตรอน
28 มี.ค. 2561
ถึง
28 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบลจริม)
28 มี.ค. 2561
ถึง
28 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบลจริม)
26 มี.ค. 2561
ถึง
26 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๓ หนองดู่ หมู่ที่ ๗ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (เทศบาลตำบลพระเสด็จ)
26 มี.ค. 2561
ถึง
26 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาซื้อเต้นท์โครงเหล็กเพื่อพัฒนาศักยภาพตำบลจริม จำนวน ๒ รายการ (เทศบาลตำบลจริม)
21 มี.ค. 2561
ถึง
21 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ส่งประกาศสอบราคา อบต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
19 มี.ค. 2561
ถึง
19 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นางบัวผัน ปาดี-หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ 3 บ้านนาแซง และสายบ้านบน-บ้านล่าง หมู่ที่ 4 บ้านชำบอน อบต.สองห้อง
14 มี.ค. 2561
ถึง
14 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเชิญชวนประกาศราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายซอย3 หนองดู่
13 มี.ค. 2561
ถึง
13 มี.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. 0.80 เมตร จำนวน20ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.และลงลูกรังถนนสายหน้าคุ้ม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถฺ์
Responsive image