Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 มิ.ย. 2560
ถึง
22 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 มิ.ย. 2560
ถึง
22 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
19 มิ.ย. 2560
ถึง
19 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวทางเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาไร่เดียว หมู่ที่ 5 ตำบลสองห้อง อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาย เรื่องสอบราคาจ้างโครงการขยายลานตากผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านนาป่าคาย ตำบลป่าคาย อำเภอทองเเสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลตรอน เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลตรอน
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายห้วยสะเเอนใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลเเม่พูล อำเภอลับเเลจังหวัดอุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางเท้า ค.ส.ล. สายม่อนขี้เหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเเม่พูล อำเภอลับเเลจังหวัดอุตรดิตถ์
16 มิ.ย. 2560
ถึง
16 มิ.ย. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเเม่พูล เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บ้านนายสุพล ปินตารำ หมู่ที่ 7 ตำบลเเม่พูล อำเภอลับเเลจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th