Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศเทศบาลตำบลพระเสด็จ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการเเละราคากลางงานก่อสร้าง
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน เรื่อง ประมูลจ้างก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคลองเรียงงาม ถึงสุดเขต หมู่ที่ื3 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 1570 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 6280 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเเม่คำมัน อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลผาเลือด เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ซอยบ้านนางชะอ้อน-บ้านนางริ้ว หมู่ีที่ 1 ตำบลผาเลือด
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนายาง เรื่อง เเก้ไขเอกสารประมูลจ้างด้วนระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E8/2560 ลงวันที่ 16 เดือนมิถุนายน 2560
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดล้า เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการซ่อมเเซมผิวจราจรเเอศฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโป่งเเก้ว-บ้านหาดไก่ต้อย หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเเก้ว ตำบลหาดล้า- หมู่ที่ 8 ตำบลจริม
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลน้ำหมัน เรื่อง ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างห้องประชุมประจำตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วงาม เรื่องประกาสราคาซื้อรถยนต์บรรทุกชนิดเปิดข้างเทท้ายพร้อมติดตั้งชุดเครนไฮดรอลิค จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
17 ส.ค. 2560
ถึง
17 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลข่อยสูง เรื่อง การขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ
09 ส.ค. 2560
ถึง
09 ส.ค. 2560
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th