Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 ก.พ. 2561
ถึง
15 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างผิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ซอย 1-2 (นางบัวผัน ปาดี-หน้าวัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ 3 บ้านนาแซง และสายบ้านบน-บ้านล่าง หมู่ที่ 4 บ้านชำบอน อบต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
14 ก.พ. 2561
ถึง
14 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การจำหน่ายทรัพย์สินของเทศบาลฟากท่า
07 ก.พ. 2561
ถึง
07 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ขายพัสดุเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปของสถจ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 ก.พ. 2561
ถึง
02 ก.พ. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังในตำบลบ้านหม้อ จำนวน 10 สายทาง อบต.บ้านหม้อ อ.พิชัย
30 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเเละราคากลาง สำหรับการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาเป็นเจ้าหน้าที่วถ.
30 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการก่อสร้างและราคากลางการก่อสร้าง อบต.บ้านแก่ง อ.ตรอน
30 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด,วางท่อระบายน้ำ และก่อสร้างถนน คสล. จำนวน3โครงการ อบต.บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน
30 ม.ค. 2561
ถึง
30 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซอมแซมประปาบาดาลขนาดเล็ก เทศบาลพระเสด็จ
16 ม.ค. 2561
ถึง
16 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ราคากลาง จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง จำนวน 3 คัน
08 ม.ค. 2561
ถึง
08 ม.ค. 2561
อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเเก่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับปรุงซ่อมเเซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเเก่ง 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th