Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
08 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนพฤศจิกายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
29 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)
28 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา
09 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
06 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
03 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ มาตราการความปลอดภัยทางน้ำ
03 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางเเคปซีล รหัสทางหลวงท้องถิ่น อต.ถ.34-001 สายรอเจริญหมู่ที่ 7 บ้านเสาหิน หมู่ีที่ 4 บ้านป่ากะพี้ กว่าง 6 เมตร ยาว 2300 เมตร ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
03 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลขาดใหญ่หมู่ีที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง ตามเเบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง
03 พ.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน เเบบบาดาลหมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th