Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ต.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนกันยายน 2560 สำนักงานส่งเสริมการปกครองงท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
05 ต.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ มติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 8/2560
29 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การโฆษณาขายข้าว Low GI ฝ่าฝืนกฎหมาย
22 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภิญโญสโมสร ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
22 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
22 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโคกพิกุลเรียง ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
22 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเขาทุเรียน ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
21 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางงานก่อสร้าง
21 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
20 ก.ย. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th