Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
หนังสือราชการ สถ.จ.
ระเบียบวาระการประชุม ก.ท.จ. อุตรดิตถ์
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต. อุตรดิตถ์
มติ ก.ท.จ.อุตรดิตถ์
มติ ก.อบต.อุตรดิตถ์
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
ประกาศ
อบจ.
อบต.
เทศบาล
ครูเทศบาล
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แนวทางปฏิบัติการติดต่อราชการของ อปท.กับจังหวัดและส่วนกลาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หนังสือราชการ สถ.จ. 
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
13 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
13 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอให้จัดส่งแผนตรวจสุขภาพประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
12 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
12 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครเยาวชนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561 มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา
12 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
08 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2560
08 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
07 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ โครงการสัทนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมา พ.ศ.2561
04 ธ.ค. 2560 อุตรดิตถ์ เมือง สถ.จ.อุตรดิตถ์ ขอประชาสัมพันธ์และเชิญสมัครเข้าร่วมประชุม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์

ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000
โทรศัพท์ : 0-5540-3008 ต่อ 12 - 16 โทรสาร : 0-5540-3008 ต่อ 18 อีเมล์ : 
admin@admin.go.th

Powered By 
uttaraditlocal.go.th